Lewabo organisatie structuur

Wij hebben als bestuur de huidige structuur goed besproken en hieruit is een nieuwe gewenst/noodzakelijk organisatieschema gekomen.

Dit is dus nu niet de huidige situatie maar hier moeten we naar toe groeien. Daarin staan de vacatures duidelijk gemaakt (geel gemarkeerd).

Wij hopen met deze structuur voldoende draagvlak én slagkracht te creëren die nodig is om Lewabo een mooie toekomst te geven. In het organogram staan overigens alleen de ‘kartrekkers’ vermeld; uiteraard zijn er op vrijwel alle onderdelen nog veel meer mensen nodig die hun steentje bijdragen.

Verder willen wij alle leden en ouders van jeugdleden hun ideeën voor activiteiten, verbeteringen etc. te delen. Samen kunnen we tot een bloeiende vereniging komen die recht doet aan alle leden.

 

Verenigings structuur: <klik hier voor de verenigings structuur>

Verenigings vacatures: <klik hier voor de rollen en vacatures>

 

TIP: je kunt afbeelding in PDF vergroten, om de rollen beter te kunnen lezen. Bijv door CTRL toets op je toetsenbord in te (blijven) drukken terwijl je met wieltje bovenop je muis heen en weer beweegt = zoom in/zoom out)