Vrijwilligers van levensbelang voor Lewabo!!

Eind vorig jaar zijn het bestuur en een aantal leden en vrijwilligers een paar keer bij elkaar geweest om te brainstormen over de toekomst van Lewabo. Waar staan we op dit moment met onze vereniging ? Waar moeten we de komende jaren naar toe ?


Grote en kleine ideeën en aanknopingspunten zijn op tafel gekomen. De belangrijke onderwerpen voor de komende tijd zijn vastgesteld. Als speerpunten zijn benoemd de werving en behoud van leden, imago, organisatie van de bardiensten, financiële kansen , de samenwerking in de regio, de structuur van Lewabo en het 50 jarig jubileum.

Inmiddels zijn er enkele werkgroepen bezig die plannen maken. De komende tijd worden hier de uitkomsten van verwacht. Wij zijn heel blij dat er leden zijn die opstaan en mee willen denken en doen om onze vereniging een bloeiende vereniging te laten zijn. Want zoals bij iedere vereniging zijn de vrijwilligers ook bij Lewabo van levensbelang voor onze club.


Binnen onze vereniging wordt een hoop werk verzet om ervoor te zorgen dat alles goed blijft lopen. Een deel van het werk is heel zichtbaar en wordt gezien, maar ook achter de schermen worden ontzettend veel werk verricht dat eigenlijk niemand ziet. De aard en de omvang van de vrijwilligerstaken varieert nogal.

De inzet van de vrijwilligers is onmisbaar. Enerzijds om de kosten te beperken en anderzijds om de verenigingssfeer te versterken. Een vereniging als Lewabo draait vóór EN dóór de leden. Iedereen draagt daar aan bij, is het uitgangspunt.

Het idee is dat vele handen licht werk maken en het is ook nog heel leuk en gezellig om mee te helpen met het ondersteunen van onze vereniging.

Als bestuur merken wij dat het niet altijd makkelijk is om de goede mensen te vinden en te mobiliseren voor de verschillende uit te voeren taken. Wellicht komt dit ook omdat het voor vele leden niet helder en duidelijk is hoe de structuur van Lewabo in elkaar zit en welke taken er zijn en voor welke onderdelen er nog vacatures zijn.


Daarnaast hebben wij als bestuur de huidige structuur goed besproken en hieruit is een nieuwe gewenst/noodzakelijk organisatieschema gekomen. Dit is dus nu niet de huidige situatie maar hier moeten we naar toe groeien. Onderstaand is de gewenste structuur beschreven en daarin worden de vacatures duidelijk gemaakt.

Wij hopen met deze structuur voldoende draagvlak én slagkracht te creëren die nodig is om Lewabo een mooie toekomst te geven. In het organogram staan overigens alleen de ‘kartrekkers’ vermeld; uiteraard zijn er op vrijwel alle onderdelen nog veel meer mensen nodig die hun steentje bijdragen. Verder willen wij alle leden en ouders van jeugdleden hun ideeën voor activiteiten, verbeteringen etc. te delen. Samen kunnen we tot een bloeiende vereniging komen die recht doet aan alle leden.

 

Verenigings structuur: <klik hier voor de verenigings structuur>

Verenigings vacatures: <klik hier voor de rollen en vacatures>

TIP: je kunt afbeelding in PDF vergroten om de rollen beter te kunnen lezen. Bijv door CTRL toets op tje oetsenbord in te (blijven) drukken terwijl je met wieltje bovenop je muis heen en weer beweegt = zoom in/zoom out)

 

Iedereen heeft het druk en er is vaak weinig tijd om je ook nog als vrijwilliger in te zetten. Toch doet Lewabo hierbij een dringend beroep op al haar leden en de ouders/verzorgers van de jeugdleden! Willen we de continuïteit en activiteit van onze vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger, ook in coördinerende functies.

Er zijn meerdere vacatures en we zijn dan ook op zoek naar mensen die willen helpen bij de verschillende taken en werkzaamheden die bij onze vereniging te doen zijn.

Mocht je vragen hebben over de invulling van de verschillende functies, interesse hebben, of je wilt wel helpen maar weet nog niet waarmee, laat het ons weten (bestuur@lewabo.nl). Je kunt altijd één van de bestuursleden hierover benaderen.

Jouw hulp is van harte welkom én hard nodig!

 

Met sportieve groet,

Bestuur van Lewabo