Algemene informatie tennislessen bij Lewabo

Voor de leden van Lewabo worden de tennislessen verzorgd door Tennis Academy Bjorn Graven(TAB).

De hoofdtrainer is Bjorn Graven en hij verzorgt de meeste lessen op Lewabo. Als door omstandigheden Bjorn de trainingen niet zelf kan geven, wordt in principe een andere trainer ingezet.

De tennislessen zijn verdeeld in 2 seizoenen :
1. Winter
     > van oktober t/m maart
     > bestaande uit 20 lesweken
2. Zomer
     > van april t/m september
     > bestaande uit 16 lesweken

In de zomer wordt getraind op de 5 gravelbanen op het tennispark van Lewabo aan De Peel 10 in Beneden Leeuwen. In het winterseizoen wordt getraind op de banen in de tennishal op hetzelfde park.

De inschrijving voor het winterseizoen kan vanaf eind augustus plaats vinden. Eind februari kan worden ingeschreven voor het zomerseizoen.  Uiterlijk een week voor de start van de trainingen zal de indeling bekend worden gemaakt door Tennis Academy Bjorn Graven.

Er zijn diverse trainingsmogelijkheden, die variëren van 1 keer per week een les in een groep van 8 personen tot 5 keer per week trainingen in een groep en privélessen zijn uiteraard ook mogelijk.

De standaardmogelijkheden en bijbehorende kosten vindt u op het inschrijfformulier(*) van een winter- of zomer seizoen. Andere en/of uitgebreidere wensen kunnen uiteraard altijd worden aangegeven bij Tennis Academy Bjorn Graven.
(*) alleen Gedurende de inschrijfperiode is dit formulier in het menu beschikbaar aan de linkerkant van deze website, achter <Tennislessen><Inschrijven...>

Bjorn Graven is bereikbaar via :
- bjorn.graven@gmail.com
- 06-54964301

Wellicht ten overvloede, maar voor de volledigheid en duidelijkheid : indien er trainingen worden gevolgd op het tenniscomplex van Lewabo, dient een tennisspeler lid te zijn van onze vereniging. De buitentrainingen brengen geen extra accommodatie-kosten met zich mee, de hal wordt tegen kostprijs ter beschikking gesteld ten behoeve van de trainingen.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met via jeugdcommissie@lewabo.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Lewabo