Inschrijven is meedoen !

Jaarlijks worden in Nederland ruim 2.200 open toernooien georganiseerd. Dit betekent dat de wedstrijdleidingen jaarlijks duizenden partijen plannen om uiteindelijk de toernooiwinnaars te kunnen begroeten. Ongeveer één op de tien partijen in deze open toernooien wordt om uiteenlopende redenen echter niet gespeeld. Soms hebben spelers een goede reden om hun partij niet te spelen, maar regelmatig is dit ook niet het geval.

inschrijven is meedoen knltb-actie mei 2010De KNLTB heeft als doelstelling het aantal onrechtmatige terugtrekkingen en dubbele inschrijvingen terug te dringen en hiermee het aantal administratieve overtredingen te verminderen. Dit betekent namelijk meer gespeelde wedstrijden en minder administratieve druk voor zowel de wedstrijdleiding als de KNLTB.

Wij hopen dat de organisatoren van open toernooien en de deelnemers deze doelstelling ondersteunen en bekendheid geven aan de slogan “inschrijven=meedoen”. Alle betrokkenen zijn immers gebaat bij een sportief verloop van het toernooi!

 

Download <hier> de poster.